Sedan 1/7-2022 så har jag valt att pausa min verksamhet i Helsingborg och flytta från lokal.

Efter över 15 år av arbete med behandling så behöver händer och handleder en paus. Har därför valt att minska ner verksamheten och kommer endast ha mindre omfattning i Båstad/Grevie.