Forskning

En svensk studie om osteopatisk behandling efter kirurgiskt ingrepp, publicerad i International Journal of Osteopathic Medicine. Ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg.

http://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(12)00077-6/abstract

Databaser för forskning om osteopati.

 

(källa: http://osteopatforbundet.se/index.php/about-osteopati/forskning)