Osteopati i pressen

Här är ett urval av de senaste årens artiklar i olika tidningar och tidskrifter som handlar om osteopati.

 

(källa: http://osteopatforbundet.se/index.php/about-osteopati/osteopati-i-pressen)