Arbetsskador

Arbetsskador uppkommer både efter olyckor och felaktiga belastningar, ofta genom ensidiga och statiska rörelser.

Vanliga orsaker till arbetsskador?

Bedömning

Undersökning

Genomgång av skadans uppkomst, riktning, belastning etc. Följt av specifika tester för att bedöma vilka vävnader som är påverkade.

Rörelserna bedöms både aktivt och passivt. 

Sittande kontorsarbete

Felaktig arbetesställning

En vanlig skada på arbetsplatsen är de som uppkommer över tid efter ensidig upprepad belastning. Kan ske framför en dator, när man målar, snickrar eller kocken som hackar grönsaker hela dagen.

Några vanliga besvär:

Nacksmärta

Nacksmärta

Smärta i nacken drabbar många som är stillasittande framför dataskärmen hela dagen. Denna ställning leder till att man ofta vid stress och hög belastning lyfter sina axlar.

Vilket då leder till spänning och smärta i nacken.

Ryggsmärta

Sittande arbete är en av de vanligaste orsakerna till att smärta uppkommer i ryggen. Vid längre sittande så ökar man trycket på rygg och bål, vilket leder till ökad muskelkramp och förlust av muskelstyrka i rygg/säte.

Armbågssmärta

Armbågssmärta

Skador i armbågen uppstår oftast efter upprepade ensidiga rörelser av handleden i rotation och sträckning. Vilket leder till tendinos av senfästen.

Drabbar vanligen kontorsarbetare, snickare och målare.

Vad gör man när skadan uppstår?

När skadan uppstår så arbetar man efter begreppet RICE (Rest, ICE, Compression, Elevation) vilket på svenska blir vila, is, kompression och högläge.

Vid det aktuella skadetillfället är kompression och avlastning de viktigaste handlingarna för att minska blödningen och dess spridning. Tillsammans med högläge så kan detta innebära en avsevärd skillnad för rehabiliteringstiden. 

Behandling med kyla är mest för skador i de ytliga delarna, fungerar smärtlindrande och hjälper till att minska svullnaden.

Behandling av arbetsskador

Efter en bedömning av skadan så kommer det med största sannolikhet användas osteopatiska tekniker för att påskynda läkningsprocessen. Genom specifika och skonsamma tekniker så kan man då arbeta för att återskapa ROM (range of motion) och balansen mellan de berörda vävnaderna i området.

Läs mer om osteopatisk tekniker här. 

Förebyggande behandling av arbetsskador

När det gäller förebyggande av arbetsskador så kan detta göras med träning, behandling och ergonomiska hjälpmedel. Vid återkommande besvär så kan bli tal om en kombination av åtgärder.

Vilken teknik som är mest lämplig, beror på varje individ och situation. Problem som är muskulära kan behandlas både med osteopati och massage, medan problem som i huvudsak har sitt ursprung från ligament och leder så rekommenderas osteopatisk behandling.

Tjänster

Behandlingsprislista

Ormsalva

Sasco

Övriga tjänster | Osteopatikliniken