Idrottsskador

Idrottsskador är en av de vanligaste skadorna i vårt samhälle som uppstår efter specifikt trauma eller över tid p g a för ensidig träning som leder till överbelastning.

Vanliga orsaker till idrottsskador?

Bedömning

Undersökning

Genomgång av skadans uppkomst, riktning, belastning etc. Följt av specifika tester för att bedöma vilka vävnader som är påverkade.

Rörelserna bedöms både aktivt och passivt. 

Några vanliga besvär:

Armbågsskada

Armbågssmärta

Skador i armbågen uppstår oftast efter upprepade ensidiga rörelser av handleden i rotation och sträckning. Vilket leder till tendinos av senfästen.

Idrottare som vanligen drabbas är tennis-, golfspelare och tyngdlyftare.

Knäskador

Knäsmärta

Den vanligaste skadan inom idrottsvärlden som uppkommer efter trauma mot leden eller pågrund av överbelastning.

Direkt trauma handlar oftast om problematik med menisker och ledband.

Överbelastning kan drabba alla vävnader kring leden. En av de vanligare åkommorna är smärta i samband med eller efter löpning.

Fotledssmärta

Smärta i fotleden kan vara ett resultat av för repetitiv träning.

Annars har många problem med fot och fotled en biomekanisk koppling. Nedsatt rörlighet av fotens ben och dålig balans efter tidigare fotledsskador som EJ rehabiliterats korrekt är vanligen förekommande.

Vad gör man när skadan uppstår?

När skadan uppstår så arbetar man efter begreppet RICE (Rest, ICE, Compression, Elevation) vilket på svenska blir vila, is, kompression och högläge.

Vid det aktuella skadetillfället är kompression och avlastning de viktigaste handlingarna för att minska blödningen och dess spridning. Tillsammans med högläge så kan detta innebära en avsevärd skillnad för rehabiliteringstiden. 

Behandling med kyla är mest för skador i de ytliga delarna, fungerar smärtlindrande och hjälper till att minska svullnaden.

Behandling av idrottsskada

Efter en bedömning av skadan så kommer det med största sannolikhet användas osteopatiska tekniker för att påskynda läkningsprocessen. Genom specifika och skonsamma tekniker så kan man då arbeta för att återskapa ROM (range of motion) och balansen mellan de berörda vävnaderna i området.

Läs mer om osteopatisk tekniker här. 

Tjänster

Behandlingsprislista

Ormsalva

Sasco

Övriga tjänster | Osteopatikliniken