Osteopati

Osteopati är en behandlingsform med sitt ursprung från USA och första osteopatiska skolan startades i slutet av 1870-talet. Det är en skonsam och mjuk behandlingsform vars tekniker har som mål att återställa kroppens egna system för självläkning. Detta görs genom osteopatiska tekniker som idag används av mer än bara osteopater, som MET (muskel energiteknik), manipulationer, kraniell- och visceral behandling. 

Vilka fördelar med Osteopati?

Bedömning

Undersökning

Genomgång av skadans uppkomst, riktning, belastning etc. Följt av specifika tester för att bedöma vilka vävnader som är påverkade.

Rörelserna bedöms både aktivt och passivt. 

Några vanliga tekniker som en Osteopat använder sig av:

Kraniellt

Kraniell Osteopati

En teknik som vänder sig till behandling av huvudets skallben, hjärnhinnor och dess cerebrospinalvätska. 

Rörelsen i detta system brukar kallas våran ”primär respiration” och anses av många osteopater vara ett viktigt system då det står i nära kontakt med vårt centrala nervsystem.

Osteopati axel

MET (Muskel Energi Teknik)

En gammal osteopatisk teknik som liknar stretching. Där man placerar muskeln i ett specifikt läge och där klienten pressar mot terapeutens motstånd.

MET används för att behandla somatisk dysfunktion, speciellt nedsatt rörlighet, hög muskeltonus och smärta.

Manipulation rygg

HVT/LVT av bröstryggen

Manipulation av bröstryggen är en av de vanligaste teknikerna som används i en osteopatisk behandling. 

Bröstkorgens rörlighet är en central del i den osteopatiska filosofin då den påverkar våran andning och cirkulation.

Osteopati lumbarroll

HVT/LVT av ländryggen

Manipulation av ländryggen är den klart mest omtalade tekniken inom manuell medicin. Då ländryggen är ett av de vanligast område som leder till behov av behandling – ryggskott.

Ryggskott är ett tillstånd av spänning i flera olika vävnader, med denna teknik så ökar man ledrörligheten med en snabb- eller långsam rörelse. Som leder till avslappning i de muskler som påverkas av just den leden.

Osteopati knä

BLT (Balansering av ligament)

Behandling med BLT är en unik osteopatisk teknik som används för att återskapa balans kring en led på ett skonsamt och mjukt sätt.

BLT är effektiv vid behandling av leder som utsatts för trauma mot ledbanden. Man återskapar balans, rörelse och koordination mellan olika vävnader.

Vad gör man när skadan uppstår?

När skadan uppstår så arbetar man efter begreppet RICE (Rest, ICE, Compression, Elevation) vilket på svenska blir vila, is, kompression och högläge.

Vid det aktuella skadetillfället är kompression och avlastning de viktigaste handlingarna för att minska blödningen och dess spridning. Tillsammans med högläge så kan detta innebära en avsevärd skillnad för rehabiliteringstiden. 

Behandling med kyla är mest för skador i de ytliga delarna, fungerar smärtlindrande och hjälper till att minska svullnaden.

Behandling av skada

Efter en bedömning av skadan så användas osteopatiska tekniker för att påskynda läkningsprocessen. Genom specifika och skonsamma tekniker så kan man då arbeta för att återskapa ROM (range of motion) och balansen mellan de berörda vävnaderna i området.

Läs mer om osteopatisk tekniker här. 

Tjänster

Behandlingsprislista

Ormsalva

Sasco

Övriga tjänster | Osteopatikliniken