Vad skiljer en osteopat/ kiropraktor/ naprapat?

//Vad skiljer en osteopat/ kiropraktor/ naprapat?

Vad skiljer en osteopat/ kiropraktor/ naprapat?

Sett ur det historiska perspektivet så finns det fler saker som förenar dessa yrke, än som skiljer dem åt. De har alla en bas där man utgår från kroppens struktur och genom olika tekniker försöker återskapa kroppens naturliga rörelsemönster.

Manipulation av ryggraden är en av dessa tekniker som till vardags användas av alla tre. Det är en snabb och säker teknik som efter undersökning och med rätt utförande är väldigt effektiv. Samtliga av dessa yrke har en 4-5 års lång utbildning för att säkerställa att man levererar en säker behandling.

Som Osteopat så är min plats att förklara skillnaderna mellan yrkena sett ur min erfarenhet och inte någon absolut sanning. Det pågår ständig utveckling och förnyelse inom yrkena då samtliga besitter en ambition  att nå högre acceptans inom hälsa/vård i Sverige.

Kiropraktor – en av de vanligaste manuella terapierna som sett över världen blivit störst genom att ha en modell som bygger på snabb behandling och som till största del består av att man manipulerar ryggraden.

Naprapat – är den terapi som sedan omkring 2000-talet varit otroligt bra på att marknadsföra och föra sitt yrke framåt. Man presenterar en form idag som består av en stor blandning av tekniker. Massage, stretching, manipulation etc. Många naprapater har även börjat lägga större och större vikt vid träning de senaste åren.

Osteopat – ett yrke som har sitt ursprung från medicinen och än idag så utbildar man osteopater i USA som motsvarar våra läkare här i Sverige. Skillnaden är att man bäddar in de osteopatiska grundprinciperna och med detta följer ett litet annat förhållningssätt till vissa situationer och patienter.

Sedan mitten på 1900-talet så har osteopatin växt sig över atlanten och med starka fäste i England, Frankrike och Tyskland så ser vi idag en växande andel osteopatskolor och osteopater i Europa.

Vad gör då Osteopaten unik?

Som jag ser det så ligger det till stor del i den filosofiska grunden och inte utförandet av en specifik teknik, man besitter en stor tekniklåda som ger oss flera positiva möjligheter. En av dessa inriktningar är behandling av ligament och fasciella systemet, vilket skiljer sig från de övriga. Vilket öppnar upp möjligheten att behandla kroppens organ via dess infästningar s.k visceral manipulation.

Läs mer under https://osteopatikliniken.se/om-osteopati/

Vem ska man välja?

Det beror helt på vad som passar dig och din kropp bäst, det är inte en svart eller vit frågeställning. Samtliga av dessa yrke är väldigt kompetenta inom sina område. För egen del så har min bakgrund och historia visat att det osteopatiska förhållningssättet passat min kropp bäst.

Nedan följer några länkar där man kan läsa mer om de olika yrkena:

http://www.osteopatforbundet.se

http://www.lkr.se/

http://naprapater.se/

http://osteopathogskolan.se/

2017-09-09T00:39:19+00:00

Lämna en kommentar